Увага! Громадське обговорення!

Опубліковано:

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт стандарту фахової передвищої освіти зі спеціальності 081 Право освітньо професійного ступеню фаховий молодший бакалавр. 

Проєкт стандарту розроблено членами підкомісії зі спеціальності 081 Право Науково-методичної комісії № 9 з воєнних наук, цивільної безпеки та права сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. 

Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія: здобувачі фахової передвищої освіти, заклади фахової передвищої освіти. 

Можливі наслідки реалізації проєкту для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін: встановлення рамкових вимог до освітньо-професійних програм, встановлення вимог до компетентностей та результатів навчання здобувачів цих програм.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту стандарту приймаються у довільній формі до 22 вересня 2023 року на електронну адресу: tetiana.kotliarova@mon.gov.ua.

Контактна особа для надання консультацій: Тетяна Котлярова, тел. (044) 481-32-37. 

Результати обговорення будуть розміщені на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення.