Карта освітнього простору

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

В області 49,4 тис. дітей здобувають дошкільну освіту у 803 закладах.

Із 47605 дітей віком від трьох до шести років охоплено дошкільною освітою 40642 дитини (85,4%).

На 100 місцях у середньому виховуються 92 дитини.

2020 року створено 251 додаткове місце (м. Вінниця 1 приватний заклад дошкільної освіти на 76 місць, с. Верхівка Барського району на 20 місць, новобудова в с. Слобідка Іванівської ОТГ на 30 місць, с. Широка Гребля Вінницького району на 20 місць, 5 груп у функціонуючих закладах дошкільної освіти (Лука-Мелешківська, Літинська, Якушинецька, Вінницька об’єднані територіальні громади).

2021 року створено 69 додаткових місць у закладах освіти: с. Мервинці на 24 місця (Бабчинецька сільська громада), с. Вітрівці на 20 місць (Бабчинецька сільська громада), с. Теофилівка на 25 місць (Джулинська сільська громада).

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

В області функціонують 746 закладів загальної середньої освіти, де навчаються понад 166 тис. учнів.

Створено 64 опорних школи з 91 філією, в них здобувають освіту понад 30 тис. осіб. Наразі продовжується процес трансформації мережі закладів освіти у територіальних громадах області відповідно до потреб та можливостей.

24 заклади інтернатного типу надають відповідні послуги 3623 вихованцям, з них: 13 – спеціальних шкіл-інтернатів, 5 – навчально-реабілітаційних центрів, ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, школи-інтернати-гімназії та спеціалізовані школи-інтернати.

Вже 5 рік поспіль впроваджується реформа Нової української школи. За 2017-2020-х роки пройшли підвищення кваліфікації 8 368 вчителів.

Парк шкільних автобусів нараховує 330 одиниць, вони забезпечують підвезення до місця навчання та додому 99,7% учнів від потреби.

У 2020 році закуплено 25 шкільних автобусів.

Забезпеченість підручниками, навчально-методичною літературою закладів загальної середньої освіти складає 95%. У 2020 році отримано 183,85 тис. підручників для учнів 3 класу (100% від плану завозу), для учнів 7 класу – 91,89 тис. примірників (100% від плану завозу).

ОСВІТА ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

На базі 302 закладів загальної середньої освіти організовано інклюзивне навчання, яким охоплено 934 дитини у 756 класах; працює 742 асистенти учителя.

На базі 127 закладів дошкільної освіти організовано інклюзивне навчання, яким охоплено 271 дитину у 181 групі; працює 171 асистент вихователя.

ПРОФЕСІЙНА (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА) ОСВІТА

Мережа державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти області нараховує 29 закладів та 3 заклади при установах виконання покарань. У них навчається 11,3 тис. осіб.

Процес оптимізації мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти (у 2016 р. – 31, у 2017 р. – 30, у 2021 р. – 29 без урахування закладів при установах виконання покарань) та модернізації відбувається шляхом створення сучасних навчально-практичних центрів.

Нині працює 20 начально-практичних центрів: будівельного напряму – 8, сфери послуг – 1, аграрного спрямування – 4, залізничного профілю – 1, промислового спрямування – 6. Одним із пріоритетів таких центрів є забезпечення можливостей для здобуття професійної (професійно – технічної) освіти впродовж життя.

На Вінниччині триває реалізація проєкту створення багатопрофільних Центрів професійної досконалості у рамках Програми «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України», яким передбачено модернізацію інфраструктури закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

ВИЩА ОСВІТА

Мережа вищої освіти Вінниччини представлена 45 закладами.

20 закладів вищої освіти (академія, університети, інститути, філії ЗВО), з них 7 державних, 10 філій, 3 комунальні; 25 закладів фахової передвищої освіти,з яких 11 окремі юридичні особи та 14 – відокремлені структурні підрозділи закладів вищої освіти; 17 державної форми власності, а 8 комунальної.

У закладах вищої освіти навчаються майже 48,4 тис. студентів Освітній процес забезпечують 9317 працівників, зокрема, 4865 викладачів, з яких 2238 мають науковий ступінь та 1689 – вчене звання.

Заклади вищої освіти області реалізують перспективні наукові та інноваційні розробки, що відповідають пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки України.