Карта освітнього простору

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

В області 47,5 тис. дітей здобувають дошкільну освіту у 768 закладах.

Із 47605 дітей віком від трьох до шести років охоплено дошкільною освітою 40642 дитини (85,4%).

На 100 місцях у середньому виховуються 92 дитини.

2020 року створено 251 додаткове місце (м. Вінниця 1 приватний заклад дошкільної освіти на 76 місць, с. Верхівка Барського району на 20 місць, новобудова в с. Слобідка Іванівської ОТГ на 30 місць, с. Широка Гребля Вінницького району на 20 місць, 5 груп у функціонуючих закладах дошкільної освіти (Лука-Мелешківська, Літинська, Якушинецька, Вінницька об’єднані територіальні громади).

2021 року створено 69 додаткових місць у закладах освіти: с. Мервинці на 24 місця (Бабчинецька сільська громада), с. Вітрівці на 20 місць (Бабчинецька сільська громада), с. Теофилівка на 25 місць (Джулинська сільська громада).

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

В області функціонують 655 закладів загальної середньої освіти, де навчаються понад 166 тис. учнів.

Створено 78 опорних шкіл з 129 філіями, в них здобувають освіту понад 39 тис. осіб. Наразі продовжується процес трансформації мережі закладів освіти у територіальних громадах області відповідно до потреб та можливостей.

У 21 закладі загальної середньої освіти обласного підпорядкування надаються освітні послуги 3043 здобувачам освіти. З них: 12 – спеціальні школи, 4 – навчально-реабілітаційні центри, Тульчинський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, Тиврівський науковий ліцей, Подільський науково-технічний ліцей для обдарованої молоді, Брацлавська спеціалізована школа та Мурованокуриловецька загальноосвітня санаторна школа.

Вже 6 рік поспіль впроваджується реформа Нової української школи. Тільки у 2021 році курси підвищення кваліфікації пройшли 13 142 педагоги закладів освіти області.

Парк шкільних автобусів нараховує 339 одиниць, вони забезпечують підвезення до місця навчання та додому 97,9% учнів від потреби.

У 2021 році закуплено 16 шкільних автобусів.

Забезпеченість підручниками, навчально-методичною літературою закладів загальної середньої освіти складає 95%. У 2021 році отримано 192,0 тис. підручників для учнів 4 класу (100% від плану завозу), для учнів 8 класу – 210,6 тис. примірників (100% від плану завозу).

ОСВІТА ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

На базі 317 закладів загальної середньої освіти організовано інклюзивне навчання, яким охоплено 1151 дитина у 911 класах; працює 902 асистенти учителя.

На базі 127 закладів дошкільної освіти організовано інклюзивне навчання, яким охоплено 330 дітей у 206 групах; працює 197 асистентів вихователя.

ПРОФЕСІЙНА (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА) ОСВІТА

Мережа державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти області нараховує 29 закладів та 3 заклади при установах виконання покарань. У них навчається понад 12 тис. осіб.

Процес оптимізації мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти (у 2016 р. – 31, у 2017 р. – 30, у 2021 р. – 29 без урахування закладів при установах виконання покарань) та модернізації відбувається шляхом створення сучасних навчально-практичних центрів.

Нині працює 20 навчально-практичних центрів: будівельного напряму – 8, сфери послуг – 1, аграрного спрямування – 4, залізничного профілю – 1, промислового спрямування – 6. Одним із пріоритетних завдань є впровадження у освітній процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання та інструментів, вдосконалення практичної підготовки здобувачів освіти.

На Вінниччині триває реалізація проєкту створення багатопрофільних Центрів професійної досконалості у рамках Програми «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України», яким передбачено модернізацію інфраструктури закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

ВИЩА ОСВІТА

Мережа вищої освіти Вінниччини представлена 36 закладами.

11 закладів вищої освіти (академія, університети, інститути, філії ЗВО). 4 із них мають статус національного, 4 – є філіями закладів вищої освіти.

Із 26 закладів фахової передвищої освіти 11 – окремі юридичні особи, а 15 – відокремлені структурні підрозділи закладів вищої освіти. Також 18 із них державної форми власності, а 8 – комунальної.

У закладах вищої освіти навчається 46398 студентів. Освітній процес забезпечують 4591 педагоги. Зокрема, 1826 докторів філософії, 329 докторів наук, 1403 доценти та 286 професорів.

Заклади вищої освіти області реалізують перспективні наукові та інноваційні розробки, що відповідають пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки України.