Державна політика щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти

Опубліковано:

Міністерство освіти і науки України відповідно до «Концептуальних засад державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти», які розроблено у партнерстві з Британською Радою, а також основних принципів законопроєкту «Про застосування англійської мови в Україні», рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR), Європейської довідкової рамки ключових компетентностей для навчання впродовж життя розробило Методичні рекомендації щодо забезпечення якісного вивчення, викладання та використання англійської мови у закладах вищої освіти України.

Методичні рекомендації враховують завдання сучасної іншомовної освіти, модернізаційні процеси в освітньому просторі України, національні пріоритети з удосконалення викладання, вивчення та використання англійської мови, потреби учасників освітнього процесу. 

Методичні рекомендації затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 25.07.2023 за № 898.

Документ передбачає рекомендації керівництву закладів вищої освіти України, викладачам англійської мови за професійним спрямуванням та англійської мови для академічних цілей, викладачам фахових дисциплін англійською мовою, іншим працівникам ЗВО.