Стипендії Кабінету Міністрів України отримали молоді вчені ВНТУ

Опубліковано:

  1. Павлов Володимир Сергійович, аспірант кафедри біомедичної інженерії та оптико –електронних систем.

Працює в області біомедичної оптики та інформаційних технологій в медицині, створює біомедичні лазерні системи для оцінювання периферійного кровообігу та інформаційні технології оцінки  складності  діабетичного кетоацидозу на основі  показників газів крові.

 

  1. Борисюк Дмитро Вікторович, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Обґрунтував принципово новий спосіб вібродіагностування керованих мостів колісним транспортом.Також здійснює наукові дослідження у таких галузях, як озброєння та військова техніка, діагностування машин і механізмів, сільськогосподарське машинобудування.

  1. Іванов Юрій Юрійович, кандидат технічних наук, доцента кафедри Автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій ВНТУ.

Основним науковим напрямком є  збирання, передача та обробка інформації з використанням метаевристичних стратегій та штучного інтелекту у розподілених комп’ютерних системах різного функціонального призначення.

  1. Слабкий Андрій Валентинович, кандидат технічних наук, доцент кафедри галузевого машинобудування.

     Працює над розробкою та удосконаленням нових зразків техніки,- засобів безбар'єрного середовища; військової техніки; малогабаритних пристроїв для вібраційного різання та деформаційного поверхневого зміцнення; технології формування та покращення різнопрофільних заготовок із заданими конструктивними параметрами; пружних елементів високої жорстокості типу прорізних пружин та побудова на їхній основі малогабаритних пристроїв та ін.