Стипендії Кабінету Міністрів України молодим вченим Вінниччини

Опубліковано:

      Згідно Постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 04 листопада 2022 р. № 6 призначено стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених науковцям Вінницького національного аграрного університету: доктору економічних наук - професору, проректору з науково-педагогічної, наукової та інноваційної діяльності Інні ГОНЧАРУК та кандидату технічних наук, доценту, заступнику декана з наукової роботи інженерно-технологічного факультету Ігорю КУПЧУКУ.

     Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених призначаються з метою підтримки вчених, які успішно проводять наукові дослідження, здійснюють актуальні науково-технічні розробки і вже досягли визначних результатів. Для попереднього підведення підсумків конкурсів колегіями центральних органів виконавчої влади та президіями національних галузевих академій наук створено стипендіальні комісії, які здійснюють експертну оцінку наукових досягнень претендентів та приймають проєкт рішення про призначення стипендій.

    2018 року Інна ГОНЧАРУК нагороджена Премією Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за роботу «Науково-технічне забезпечення енергетичної автономії АПК на основі ефективного використання поновлюваних джерел енергії». Інна Вікторівна впродовж 2015-2021 рр. активна учасниця міжнародних конференцій та закордонних стажувань в університетах Чорногорії, Угорщини, Сербії, Польщі, Грузії, Франції, Словаччини, Туреччини, Німеччини, Болгарії.

    2021 року Інна Вікторівна стала Лауреаткою Всеукраїнського конкурсу «Молодий вчений року – 2020» за перемогу у номінаціях «Науковий ментор» та «Винахідник року в галузі суспільних і гуманітарних наук». Вона є виконавцем 10 науково-дослідних робіт на замовлення бізнесових структур, під її керівництвом здійснили захист 3 аспіранта, продовжує курувати ще 3 наукові роботи. Входить до складу Експертної ради Міністерства освіти і науки України з експертизи проєктів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок з тематичного напряму «Економічні перетворення, демографічні зміни та добробут». Також є головним редактором наукового фахового видання України «Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики», Заступник голови спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук із правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук, неодноразовий член разових рад, переможець всеукраїнських та міжнародних конкурсів стартапів та інноваційних розробок.

     Інна Гончарук - основний виконавець науково-дослідних робіт молодих вчених за державним замовленням: «Розробка новітньої концепції використання відходів сільського господарства для забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств» (0119U100786), яка виконувалась у ВНАУ у 2019-2021 рр. Нині є виконавцем двох держтематик: «Розробка концепції забезпечення енергетичної безпеки та енергоефективності як пріоритетних напрямів сталого розвитку сільських територій» (0121U109443), терміни виконання: 2021-2022 рр. та «Біоенергетичний рециклінг відходів у системі раціонального використання природних ресурсів та сталого розвитку сільського господарства» (номер державної реєстрації 0122U000849), (2022-2023 рр).

      Ігор Купчук є виконавцем 4 госпдоговірних науково-дослідних робіт з лютого 2021 року, а також відповідальний виконавець державної НДР «Розробка комплексу енергоефективного і ресурсоощадного обладнання та перспективних технологій годівлі сільськогосподарських тварин АПК України» (період виконання лютий 2021 року – грудень 2023 року). З лютого 2022 року – керівник державної НДР «Розробка науково-технічного забезпечення енергетичної автономії АПК на основі еколого ефективного використання агробіомаси для виробництва біопалив» (період виконання лютий 2022 року – грудень 2024 року). 

   До сфери наукових інтересів Ігоря КУПЧУКА входить: розробка науково-технічного забезпечення для автономного енергопостачання сільськогосподарських об’єктів за рахунок відновлюваних джерел енергії, вирішення задач техніко-технологічного оновлення агропромислового комплексу. Він є членом Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ВНАУ, здійснює керівництво науковою роботою 2 аспірантів, є членом редколегій наукових фахових видань України «Вібрації в техніці та технологіях», «Техніка, енергетика, транспорт АПК» та зарубіжного видання «Agricultural Engineering».  2020 року пройшов успішне стажування в Університеті суспільних наук м. Лодзь (Польща). 

     У Всесвітній день науки в ім’я миру та розвитку (World Science Day for Peace and Development), який щорічно в усьому світі відзначають 10 листопада, зичимо молодим науковцям й надалі примножувати наукові здобутки ВНАУ, популяризувати українську науку в суспільстві та за кордоном, бути прикладом для студентів, аспірантів та молодих вчених Університету.