Центр матеріально-технічного та інформаційного забезпечення закладів освіти області

З метою дотримання бюджетного законодавства України 14 березня 2006 року рішенням Вінницької обласної ради було створено комунальну організацію “Центр матеріально-технічного та інформаційного забезпечення закладів освіти області”.

Директор Центру – МАЗУР Лідія Дмитрівна
Головний бухгалтер – ПАСІЧНИК Наталія Миколаївна
Юрист – СТАХОВА Анжеліка Аркадіївна

Контактний телефон: 0(432)67-01-61
Електронна адреса: cmtiz@vin-osvita.gov.ua
Місцезнаходження: 21100, м.Вінниця, вул. Миколи Оводова 33.

Метою діяльності Центру є:

 • забезпечення організації робіт із збереження будівель, споруд шляхом належного догляду за ними, своєчасного і якісного проведення їх ремонту, а також запобігання виникнення аварійних ситуацій, контролю використання капітальних вкладень;
 • сприяння раціональному розміщенню нового будівництва об’єктів освіти, погодження проектів будівництва навчальних закладів та наукових установ;
 • забезпечення установ освіти підручниками;
 • контроль за виконанням програм “Сільська школа”, “Шкільний автобус”, “Інформаційні, телекомунікаційні та інноваційні технології в освіті області”, “Робота з обдарованою молоддю”, заходів з питань енергозбереження та фінансування вказаних програм;
 • зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти шляхом забезпечення їх меблями, спортінвентарем, навчально-наочними посібниками;
 • забезпечення роботи з автоматизації діяльності на базі нових інформаційних технологій, сприяння впровадженню нових комп’ютерних технологій у закладах освіти;
 • збір, накопичення та автоматизованої обробки інформації;
 • ведення питань захисту прав інтелектуальної власності, виконання відповідних документів, пов’язаних з інтелектуальною власністю;
 • координація впровадження нормативних документів;
 • сприяння організації контролю за дотриманням вимог бюджетного законодавства та інших нормативних документів щодо фінансово-бюджетної дисципліни, організації бухгалтерського обліку і фінансової звітності, відшкодування допущених збитків, нестач та незаконних витрат бюджетних коштів у закладах освіти, що є об’єктами спільної власності територіальних громад області.

Центр в своїй роботі керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної Ради, нормативно-правовими актами, наказами Міністерства освіти і науки України, інших міністерств та відомств, що регламентують роботу Центру, наказами та розпорядженнями управління освіти і науки облдержадміністрації.

Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунки та інші рахунки в установах банків, Державного казначейства, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штамп та бланк.

Фінансування діяльності Центру здійснюється за рахунок коштів:

 • бюджету області через головного розпорядника коштів;
 • інших джерел, які не заборонені чинним законодавством.